GDPR

GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG

AVG - GDPR

Beste klant,

Zoals u wellicht weet, is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" beter gekend als de Engelstalige benaming "GDPR") in werking getreden. Wij willen u graag informeren over de nieuwe wetgeving betreffende het beheer en de bescherming van persoonsgegevens bij Manu-Mail NV.

Eerst en vooral:
Wij, als verwerker, gebruiken jullie bestanden nooit voor andere doeleinden dan het verzenden van jullie boodschappen via e-mail of direct mail.

Uw klant gegevens zijn en blijven beschermd!
Uiteraard beschikken wij over de door u aangeleverde persoonsgegevens om onze diensten vlot te laten verlopen. Wij doen al ruim tweeëntwintig jaren wat binnen onze mogelijkheden ligt om deze gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te verwijderen op regelmatige basis. Met de steeds veranderende digitale wereld hebben wij als kmo- alle inspanningen geleverd binnen onze mogelijkheden om uw data te beschermen tegen hackers en malefide personen d.m.v. extra IT beveiliging, geavanceerde dubbele firewall en een confidentialiteitsovereenkomst met ons personeel.

Over welke gegevens beschikken wij:
- Facturatie gegevens
- Eventueel uw klantenbestand

Wil dit zeggen dat u moet stoppen met uw acties:
Absoluut niet, de impact van GDPR op direct marketing is positief omdat het expliciet de legitimiteit van de marketingcommunicatie naar klanten erkent, zonder dat daar de voorafgaande toestemming van de klant voor nodig is.


Wat moet u doen bij uw direct mail campagnes:
Er zijn in totaal 6 wettelijke grondslagen binnen GDPR, waarvan er 2 relevant zijn voor direct marketing:
-het gerechtvaardigd belang
-de toestemming
-de noodzaak uit hoofde van een overeenkomst
-het vitaal belang
-het algemeen belang
-voldoen aan wettelijke verplichtingen

De twee meest gangbare grondslagen die direct marketing communicatie kunnen rechtvaardigen zijn:
-het gerechtvaardigde belang van de onderneming (of van de ontvanger van de gegevens)
-de toestemming van het individu

Bron en extra info: Bpost paper

Voorbeeld op aanvraag privacy@manu-mail.be

Bekijk en download onze verwerkersovereenkomst

Contacteer ons

Verklaar u akkoord, wijzig of verwijder uw gegevens i.v.m. de GDPR.

privacy@manu-mail.be