Anti spam beleid

Anti spam beleid

Anti spam beleid

Algemene zakelijke en Belgische e-mailadressen mogen zonder toestemming van de ontvanger verzonden worden. Bij alle Nederlandse e-mailadressen heeft u een opt-in toestemming nodig van de ontvanger. Op deze pagina vindt u de belangrijkste regels voor verzenders van e-mailberichten op een rij.

NOTE: Als u berichten verstuurt naar Nederlandse contacten zonder toestemming van de ontvanger, kunt u in overtreding zijn. Het gaat bij het spamverbod om berichten die overlast veroorzaken. Een persoonlijk bericht (dus geen wekelijkse commerciële nieuwsbrief) naar een persoon of bedrijf waar de verzender al contact mee heeft gehad, is dus geen probleem.

Wie zijn volgens de wet verzenders van e-mailberichten?

Het spamverbod noemt de volgende partijen verzenders:
• de verzender die de feitelijke verzending verricht (op de verzendknop drukt) (*)
• de verzender die de afzender is (de opdrachtgever van de verzending)


(*) Manu-Mail NV kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het versturen van e-mail verzendingen in opdracht van derden. De klant verklaart dat hij aan alle eisen van de anti-spam wet en de wet van de gegevens bescherming (AVG – GDPR) voldoet en dat de mail adressen op een correcte wijze zijn bekomen.

Wat zijn de wettelijke eisen voor het verzenden van elektronische berichten?
Wanneer u berichten verstuurt, moet u aan de volgende eisen voldoen:
1. voorafgaande toestemming: de ontvanger moet toestemming hebben gegeven
2. identiteit: de ontvanger moet zien van wie berichten afkomstig zijn
3. afmeldmogelijkheid: de ontvanger moet zien hoe en bij wie hij zich kan afmelden als hij geen berichten meer wilt ontvangen.

1. Voorafgaande toestemming vragen

Voordat u ongevraagde berichten mag versturen moet de ontvanger u vrij of specifiek en geïnformeerd toestemming geven. Vrij betekent bijvoorbeeld dat de ontvanger zelf kenbaar heeft gemaakt toestemming te geven. Een bepaling in de algemene voorwaarden informeert de ontvanger niet over ‘waar hij toestemming voor geeft’. Vage beschrijvingen zoals ‘u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en (geselecteerde) partners’ zijn niet specifiek. Er moet duidelijk zijn waarvoor de ontvanger specifiek toestemming geeft. U moet altijd kunnen aantonen dat u voorafgaande toestemming van de ontvanger heeft gekregen. Bepaalt u zelf hoe u dit invult. Gebruikt u adressenbestanden? U kunt deze alleen gebruiken wanneer u vooraf toestemming heeft gekregen om naar deze adressen (of telefoonnummers) elektronische berichten te versturen. Indien u geen bestaande klantrelatie heeft of geen voorafgaande toestemming kunt tonen, kunt u een adresbestand niet gebruiken. Belgische zakelijke e-mailadressen kunnen wel nog benaderd worden zonder toestemming.

2. Werkelijke identiteit verzender noemen

U moet als verzender in elk verzonden elektronisch bericht uw werkelijke identiteit vermelden. Het gebruik van een alias of pseudoniem is niet toegestaan.

3. Afmeldmogelijkheid bieden

In ieder verzonden bericht moet de mogelijkheid staan tot afmelden. Ook al heeft de ontvanger eerder toestemming gegeven. U moet ontvangers deze mogelijkheid kosteloos en op gemakkelijke wijze aanbieden. Een uitgebreide vragenlijst voordat de afmelding rond is, is dus niet gemakkelijk.